Unifix knowledge database - The original one

Dashboard - News - Search - List - About - Admin


Skift sprog i Debian (Slip af med sprog)

Author:mike - Mon May 11 10:29:46 2009

statscollector2:~# df -h
Filsystem      Størr Brugt Tilb Brug% Monteret på
/dev/sda1       227G 704M 215G  1% /
tmpfs         506M   0 506M  0% /lib/init/rw
udev          10M  80K  10M  1% /dev
tmpfs         506M   0 506M  0% /dev/shm


Rediger /etc/locale.gen

Udkommenter det sprog/locale du ikke vil have, hvis alle er udkommenteret snakker den "rigtig" engelsk.

statscollector2:~# locale-gen
Generating locales (this might take a while)...
Generation complete.

statscollector2:~# df -h
Filesystem      Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda1       227G 704M 215G  1% /
tmpfs         506M   0 506M  0% /lib/init/rw
udev          10M  80K  10M  1% /dev
tmpfs         506M   0 506M  0% /dev/shm


Problem solved.
Copyright(c) Unifix.org 2002-2011


Dashboard - News - Search - List - About - Admin
 
Powered by Mikjaer Consulting Solutions - Hosted by Specialhosting.dk