Unifix knowledge database - The original one

Dashboard - News - Search - List - About - Admin


Krypteret loop back fil system i Linux

Author:ino - Tue Jun 29 00:35:18 2004

Kernel skal patches men jeg har ikke kunne finde den path...
util-linux skal også patches.

--------GENTOO------------
I Gentoo kan man bare bruge Gentoo-sources og util-linux

root# emerge gentoo-sources
root# USE="crypt" emerge util-linux

I /etc/make.conf kan man tilføje crypt til USE
---------------------------

Klar til det sjove

root# dd if=/dev/urandom of=/krypteret.fil bs=1024 count=100k
root# losetup -e AES256 -E 18 /dev/loop0 /krypteret.fil
root# mkfs.ext2 /dev/loop0
root# losetup -d /dev/loop0

/etc/fstab
/krypteret /home/bruger/krypteret.fil ext2 
defaults,noauto,loop,encryption=AES256,user 0 0

root# mount -o loop /krypteret

I http://encryptionhowto.sourceforge.net/Encryption-HOWTO.html står der at man skal losetup -e AES256 /dev/loop0 ~bruger/.krypteret med det hjalp at sætte -p 18 ind
Copyright(c) Unifix.org 2002-2011


Dashboard - News - Search - List - About - Admin
 
Powered by Mikjaer Consulting Solutions - Hosted by Specialhosting.dk